Kontakt

Strona internetowa Towarzystwa:  http://www.ptsg.org.pl/

e-mail: ptsg@ptsg.org.pl

tel/fax:  +48 58/349 16 79

Kontakt listowny:

Barbara Kochańska
Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej GUMed
Ul. E. Orzeszkowej 18, 80-208 Gdańsk

e-mail: barbara.kochanska@gumed.edu.pl

Nr konta Polskiego Towarzystwa Stomatologii Geriatrycznej:

Bank Pekao S.A.  PL 55 1240 1255 1111 0010 9275 2675