Zarząd i Komisja Rewizyjna

Zarząd:

Prezes
Dr hab. n. med. Barbara Kochańska prof. GUMed
Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej GUMed
ul. E. Orzeszkowej 18, 80-208 Gdańsk,
tel/fax: +48 58/349 16 79
e-mail: barbara.kochanska@gumed.edu.pl

V-ce Prezes
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej WUM
ul. Binieckiego 6, 02-091 Warszawa,
e-mail: agnieszka.mielczarek@wum.edu.pl

Sekretarz
Prof. dr hab. n. med. Renata Chałas
Zakład Medycyny Jamy Ustnej UM w Lublinie
ul. Chodźki 6, 20-093 Lublin
e-mail: renata.chalas@umlub.pl

Skarbnik
Mgr Beata Łasińska

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej GUMed
ul. E. Orzeszkowej 18, 80-208 Gdańsk,
tel/fax: +48 58/349 16 79
e-mail: beata.lasinska@gumed.edu.pl

Członek Zarządu
Prof. dr hab. n. med. Teresa Bachanek
e-mail: zum@exe.pl

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca
Prof. dr hab. n. med. Maria Chomyszyn-Gajewska
e-mail: mdgajews@cyf-kr.edu.pl

Członkowie:
Dr hab. n. med. Agata Niewczas
Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją UM w Lublinie
ul. Karmelicka 7, 20-081 Lublin,

Mgr biol. Jolanta Ochocińska
Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej GUMed
ul. E. Orzeszkowej 18, 80-208 Gdańsk,
e-mail: jolanta.ochocinska@gumed.edu.pl